Säsongen för radonmätning närmar sig – beställ radonmätning nu!

Säsongen för radonmätning är snart här och det är dags att beställa radondosor för att säkerställa en trygg inomhusmiljö. Med våra mätpaket kan du enkelt och kostnadseffektivt genomföra en långtidsmätning, vilket ger dig ett pålitligt årsmedelvärde. 

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk vid långvarig exponering i höga halter. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer i Sverige årligen drabbas av lungcancer till följd av radon, och av dessa är hela 90 procent rökare. Socialstyrelsen har fastställt ett riktvärde som säger att radonhalterna i hem, skolor och förskolor inte bör överstiga 200 Bq/m³. I dagsläget finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda radonhalter i inomhusluften, vilket skapar ett stort behov av mätningar och åtgärder.

Radon kan tränga in i våra hem och byggnader från flera källor, såsom från marken, från olika byggmaterial (särskilt blåbetong) samt hushållsvattnet. För att upptäcka förhöjda radonhalter krävs en noggrann mätning.

En effektiv radonmätning, även känd som långtidsmätning, bör pågå i minst 60 dagar under eldningssäsongen som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Långtidsmätning är det mest pålitliga sättet att säkerställa ett årsmedelvärde för radonhalten i din bostad.

Att mäta radon behöver inte vara komplicerat. Så här gör du: 

  • Beställ hem radondosor: Starta med att beställa radondosor från en auktoriserad leverantör.
  • Placera dosorna enligt anvisningar: När dosorna kommer hem, placera dem strategiskt i ditt hem enligt de medföljande instruktionerna för att få en representativ mätning.
  • Skicka tillbaka dosorna: Efter att mätperioden har avslutats, returneras dosorna till leverantören enligt deras anvisningar.
  • Få mätrapporten: Inom cirka en vecka kommer du att få en utförlig mätrapport som tydligt visar om det finns förhöjda radonhalter i din bostad eller ej.

Om mätresultaten visar att du har radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m³ behöver du åtgärda problemet för att minska radonhalten.

Det finns flera situationer där det är klokt att genomföra en radonmätning:

  • Vid husköp eller försäljning av bostad
  • Vid om- eller tillbyggnation
  • Vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem
  • Vid husbygge
  • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen
  • Om du har misstankar om radon

Säkerställ en hälsosam inomhusmiljö, beställ radonmätning nu!

Total
0
Shares