Många vidare till jobb och studier efter arbetsmarknadsprojekt för unga

Bild: Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun fick under 2021 närmare tre miljoner i statsbidrag för en särskild satsning på jobb inom kommunen för unga. Efter att Norrköpings kommun själva satsat en extra miljon för att kunna erbjuda jobb även inom kommunala bolag har projektet nu avslutats. Resultatet blev att 76 procent av ungdomarna kunde gå vidare till eget jobb eller studier.

– Jag är verkligen glada över att kommunen genom detta har kunnat ge drygt 30 ungdomar chansen till en viktig jobberfarenhet. Över tre fjärdedelar av ungdomarna har också redan hittat ett annat jobb eller gått vidare till studier vilket var just vad vi ville åstadkomma med denna insats, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

 I Juni 2021 kom beskedet att Norrköpings kommun tilldelades 2,9 miljoner i statsbidrag för en särskild satsning på jobb till unga. Senare sköt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till ytterligare en miljon kronor ur sin befintliga budget för att också kunna anställa ungdomar inom kommunala bolag. Syftet har varit att motverka ungdomsarbetslöshet och att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

 När projektet avslutades den sista februari 2022 hade 34 ungdomar kunnat erbjudas jobb inom kommunen eller i kommunala bolag och 26 av dem har senare kunnat gå vidare till eget jobb eller studier.

– Jättekul! En del ungdomar har fått upp ögonen för en bransch de inte trodde att de skulle gilla men upptäckt att de gör det. Andra har fått bekräftat att de redan är på rätt väg och att det är den branschen de vill jobba i, sägerarbetskonsulent Mirza Kuko.

 De flesta anställningarna startade 1 september 2021 och varade till och med 31 december men det finns en del som började i oktober och därmed också slutade en månad senare. Anställningarna har riktat sig mot ungdomar mellan 17 och 19 år med fokus på dem från hushåll med socioekonomiskt låg status.

27 av ungdomarna har jobbat inom den kommunala verksamheten och ytterligare sju inom de kommunala bolagen. Projektet är ett samarbete mellan utbildningskontoret och arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Ungdomarna har inte ersatt befintlig personal, utan har fungerat som en extraresurs. Det har också jobbats aktivt med ungdomarna, bland annat genom enskilda samtal för att coacha, motivera och hitta vägar framåt. Feedbacken från ungdomarna har varit positiv.

– Många känner sig hörda och sedda. De uppger att de fått bättre självförtroende och ökad självkänsla. De har fått en motivation och en framtidstro, säger arbetskonsulent Denise Larsson.

När projektet nu avslutats ser arbetsmarknadsenheten att det framförallt har gett ungdomarna mycket men också att kommunen kan dra nytta av det även i framtiden.

–  Genom det här arbetet har vi fått nya kontakter inom kommunen och de kommunala bolagen. Det har till exempel gett oss möjlighet att hitta fler platser till feriearbete och anställningar med stöd, säger Linda Uller, verksamhetschef.

Total
0
Shares