Radon förekommer även i nybyggda bostäder

Radon är en betydande orsak till lungcancer i Sverige och anses vara den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon uppskattningsvis 500 fall av lungcancer per år i Sverige.

Dag Sedin, ordförande för Svensk radonförening, påpekar att det är en vanlig missuppfattning att bara äldre byggnader kan ha problem med radon. Han påpekar att det finns flera exempel på nybyggda fastigheter som har för höga radonhalter.

Ofta uppmärksammas de höga halterna först efter en ombyggnation men då har människor redan bott i husen under lång tid.

– Nyproduktion ska vara radonsäkrade men det är tydligt att det inte alltid mäts. I slutbesiktning ska en radonmätning göras men det förekommer att det inte görs, säger Dag Sedin. 

Cirka 85 procent av radonet kommer från marken, så allt beror inte på valet av material. Boverket är tydliga i sina regler och rekommendationer för hantering av radon: ”Byggherren ansvarar för att dessa regler uppfylls vilket medför att kontrollplanen i flertalet fall har kontrollpunkter för förebyggande radonåtgärder”. Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i nya byggnader är 200 Bq/m3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h. Detta gäller för rum där människor vistas mer än tillfälligt. 

– Det enda sättet att få veta radonhalten är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag lever i bostäder med förhöjda värden, avslutar Dag Sedin.

Det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än riktvärdet på 200 Bq/m3. För att säkerställa en hälsosam boendemiljö utan radon är det nödvändigt att utföra en radonmätning. Du kan beställa dina egna radonmätare för radonmätning här!

Relaterad information
Radonmätning arbetsplats
Radon på arbetsplats
Radonmessen Deutschland

Total
0
Shares